Όχι με βάση τη νομοθεσία...

Η όδευση τυφλών αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σχετικά με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί στο κέντρο της Καρδίτσας.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι κάθε όδευση δεν υλοποιείται σχεδόν ποτέ με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία.

Έτσι, καταλήγει σε ορισμένα σημεία από μία ευθεία γραμμή, στο λεγόμενο «ζιγκ-ζαγκ» που αποπροσανατολίζει τον τυφλό.

Ειδικά για την όδευση στο κέντρο της πόλης, δημοτικοί σύμβουλοι έχουν αναφέρει κατά καιρούς ότι λόγω εργασιών από άλλες υπηρεσίες η όδευση τυφλών δε δύναται να ακολουθήσει το προβλεπόμενο σχέδιο.
Δ.Γ.