Το έργο επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος Στην Τ.Κ. Παλιουρίου βρέθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Παν. Σβερώνη και το Γ.Γ. κ. Π. Γαλάνη. Τον Δήμαρχο και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής υποδέχθηκαν ο νυν και ο τ. πρόεδρος του χωριού κκ. Δ. Γιολδάσης και Η.

Λαγός καθώς και ο κ. Δημ. Κούτχιας. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθεί ο Δήμαρχος για την εξέλιξη του οδικού έργου Παλιουρίου – Ι. Μονή Αγίου Ιωάννη που υλοποιεί η Δημ. Αρχή.

Το έργο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αφορά στην ασφαλτόστρωση της υπάρχουσας διανοιγμένης κοινοτικής οδού από την Τ.Κ Παλιουρίου μέχρι την Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων. Η οδός εξυπηρετεί κοινοτικές ανάγκες (επικοινωνία κατοίκων με Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη, πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκατέρωθεν της οδού ) και συντηρείται από τον Δήμο Καρδίτσας. Ήταν αρχικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και απαιτήθηκε συμπληρωματική πίστωση 175.000 ευρώ που εξασφάλισε η δημοτική αρχή για να μπορέσει η οδός να κατασκευαστεί ολοκληρωμένη και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιούργησε ο ΙΑΝΟΣ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»