Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Κερασιά, η 3η δημόσια κοινωνική διαβούλευση για δύο πολύ σημαντικά θέματα, που θα καθορίσουν την Ανάπτυξη της περιοχής Λίμνης Πλαστήρα και της Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα