Στους λογαριασμούς 10.561 δικαιούχων βρίσκεται η πρώτη δόση του προγράμματος των Νέων Αγροτών. Η πίστωση αφορά 1.106 δικαιούχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Πιο αναλυτικά, η πρώτη δόση πληρωμής των νέων αγροτών στη Θεσσαλία, ανήλθε στα 29.041.250 ευρώ, η οποία αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, που είναι 41.487.500 ευρώ Παράλληλα, σημειώνεται ότι η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 35.000-40.000 ευρώ. Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη η οποία πιστώθηκε και αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση θα πληρωθεί κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία έτη και η μέγιστη τα τέσσερα έτη. Στη συνέχεια της διαδικασίας ολοκληρώνεται η εξέταση των ενστάσεων όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί μη επιλέξιμοι και η αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί ως «εν δυνάμει δικαιούχοι» ώστε άμεσα να ενταχθούν ακόμα 3.400 δικαιούχοι στους οποίους θα καταβληθεί ως πρώτη δόση το συνολικό ποσό των 89 εκατ. ευρώ.