Ακόμη μία ευκαιρία για την επιδότηση αρδευτικού εξοπλισμού έχουν οι αγρότες της χώρας με την έναρξη των αιτήσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Την ίδια ώρα οι φάκελοι του Μέτρου 4.1.2 βρίσκονται πλέον σε στάδιο αξιολόγησης, με το σχετικό χρονοδιάγραμμα των Περιφερειών να θέτει στόχο να έχει τελειώσει η σχετική διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου.

Ο νέος εξοπλισμός άρδευσης εξελίσσεται πάντως σε μία κρίσιμου χαρακτήρα επένδυση, όχι μόνο λόγο των φαινομένων ξηρασίας και της ιδιαίτερης καταπόνησης του υδροφόρου ορίζοντα σε περιοχές της χώρας. Αλλά και λόγο των νέων προϋποθέσεων που σχεδιάζεται να τεθούν όσον αφορά τη λήψη ορισμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ.

Παράλληλα η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί για συστήματα άρδευσης λόγω και του προγράμματος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που θα ξεκινήσει τις ερχόμενες ημέρες.

Ειδικότερα πάντως, όσον αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο, για να επιδοτηθούν δαπάνες σε αρδευτικό εξοπλισμό θα πρέπει να συνοδεύονται από μελέτη εξοικονόμησης ύδατος.

Τα αρδευτικά θα προβλεφθούν στα Σχέδια Βελτίωσης 2022.

Σημειώνεται εδώ πως οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν την ορθολογική χρήση ύδατος, θα επιδοτούνται κατά προτεραιότητα στα νέα Σχέδια Βελτίωσης. Σε αντίθεση με το 2017 που το πρόγραμμα δεν επιδοτούσε αρδευτικό εξοπλισμό και έπρεπε να βγει ξεχωριστό Μέτρο, φαίνεται πλέον ότι από την περιγραφή της νέας προκήρυξης θα είναι δυνατή η προσθήκη δαπανών για αρδευτικά συστήματα σε έναν φάκελο μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που χρειάζεται ο αγρότης.

Σε 9 μήνες, 545 αιτήσεις 

Ειδικότερα όσον αφορά την πορεία των φακέλων στο Μέτρο 4.1.2 (προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ) σημειώνεται πως δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από πλευράς παραγωγών, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας του προγράμματος και των απαιτήσεων που είχε. Συγκεκριμένα έγιναν 545 αιτήσεις σύμφωνα με στοιχεία από το ΠΣΚΕ, με την πρόσκληση να μένει ανοιχτή για 9 μήνες ύστερα από πολλαπλές παρατάσεις.

Όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή αναμένεται να τελειώσει όπως προαναφέρθηκε έως τις 30 Οκτωβρίου, ώστε να βγουν οι αποφάσεις ένταξης το Νοέμβριο και ύστερα όποιος δικαιούχος το επιθυμεί να είναι σε θέση να υποβάλει αίτημα πληρωμής. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως με βάση τη ζήτηση, είναι να ικανοποιηθούν σχεδόν όλες οι αιτήσεις από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Προειδοποίηση για «σπουδαστές» Νέους 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σχετική εγκύκλιο προειδοποιεί τους Νέους Αγρότες, πως έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων φοιτητών/φοιτητριών στα ΑΕΙ της Χώρας καθώς και σπουδαστών / σπουδαστριών στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της Χώρας και θα πραγματοποιεί σχετικό ετήσιο έλεγχο ώστε να εξακριβώνεται πως οι δικαιούχοι δεν σπουδάζουν.

«Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις δικαιούχων που επικαλέστηκαν άγνοια της συγκεκριμένης προϋπόθεσης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του μέτρου. Συνεπώς παρακαλούμε να ενημερωθούν οι δικαιούχοι να μην αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή/σπουδαστή εγγραφόμενοι σε ΑΕΙ ή δημόσια/ιδιωτικά ΙΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς η ενέργεια αυτή διασταυρώνεται και θα οδηγεί στην απένταξη του δικαιούχου και στην αναζήτηση της πρώτης δόσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας», αναφέρει.