Από τις 3 έως και την 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη πενθήμερη συνάντηση στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying» (Μείνε ψύχραιμος και σταμάτα το μπούλινγκ) Και κωδικό αριθμό: 2020-1- ES01-KA229-082391.

Τέσσερις εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας μετακινήθηκαν στην πόλη Lugoj της Ρουμανίας.

Την 1η ημέρα (Δευτέρα 03/10/22) έγινε επίσημη συνάντηση με τους τοπικούς φορείς και τον δήμαρχο στο Δημαρχείο του Lugoj. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τελετή υποδοχής εκπαιδευτικών στο τεχνολογικό Λύκειο “Aurel Vlaicu” και ακολούθησε εργαστήριο και συζήτηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού.

Την 2η ημέρα (Τρίτη 04/10/22) πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια και δραστηριότητες για τις συγκρούσεις στο σχολείο και τις μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων.

Την 3η ημέρα (Τετάρτη 05/10/22) Παρουσιάστηκαν τα έξι βήματα της μεθόδου ΙΙΙ για την επίλυση συγκρούσεων και το απόγευμα έγιναν πολιτιστικές επισκέψεις στο Φρούριο της πόλης Ντέβα και στο Κάστρο του Κόρβιν στην Χουνεντοάρα.

Την 4η ημέρα (Πέμπτη 06/10/22) Πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια στους χώρους του σχολείου και δραστηριότητες με θέματα «Αποτελεσματική διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης» και «Αποστολή ΤΕΤ».

Την 5η ημέρα (Παρασκευή 07/10/22) Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα «Ο αποτελεσματικός δάσκαλος» Ακολούθησε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης και επίδοση βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πολιτιστικές επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Θέατρο «Traian Grozavescu», στην Σιδερένια Γέφυρα, στον Ποταμό Τίμης, και στο Μουσείο Ιστορίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών του Lugoj.

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων από διαφορετικές χώρες θα ανταλλάσσουν καλές εκπαιδευτικές και καινοτόμες πρακτικές με συναντήσεις στις οποίες διαμορφώνουν αμοιβαία τις διάφορες εφαρμογές και μεθοδολογίες που εκτελούνται στα σχολεία τους.

Σκοπός του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

– παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για να πετύχουν στο διδακτικό τους έργο.

– η ενίσχυση της σχολικής κοινότητας στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την υιοθέτηση καλών πρακτικών οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη

– η βελτίωση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, των δεξιοτήτων συνεργασίας των συμμετεχόντων ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον

– η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων

– η επαφή των συμμετεχόντων με το πολιτιστικό περιβάλλον άλλων χωρών εταίρων.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας συμμετέχει σε δράσεις που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.