Έπειτα από πολλές καθυστερήσεις και σημαντικά προβλήματα ολοκληρώθηκε η (εμπρόθεσμη)υποβολή 638.130 αιτήσεων.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των παραγωγών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) 2022, μέσω της νέας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, που για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία στο Κυβερνητικό Νέφος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα