Τη χορήγηση παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 16 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου 2022, ενώ η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 και για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληγε στις 15 Ιουλίου.

Όπως τονίζεται, η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση και οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του ελληνικού κτηματολογίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα