Απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοτών για τη λαϊκή αγορά και τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης έδωσαν αντιδήμαρχοι στην «ώρα του δημότη» στο Δημο Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα:


Θέσεις φορτοεκφόρτωσης

Σε σχετικό ερώτημα για θέσεις στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σβερώνης ανέφερε ότι έχει προχωρήσει τεχνική περιγραφή για θέσεις στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Κουμουνδούρου, Καραΐσκάκη και περιμετρικά της Δημοτικής Αγοράς.

Λαϊκή αγορά
Σε ερώτηση το ενδεχόμενο μόνιμης διατήρησης της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Καρδίτσας στο σημείο που έχει μεταφερθεί προσωρινά για την εκτέλεση των εργασιών, η Αντιδήμαρχος Όλγα Μακρή απάντησε ότι η δέσμευση είναι πως η λαϊκή θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση της.

Ωστόσο, συνέχισε, εκκρεμεί μία συζήτηση που πρέπει να γίνει με τα σωματεία όπου θα τεθούν νέοι όροι όχι για να δημιουργήσουν πρόβλημα στους επαγγελματίες της λαϊκής αλλά για να διαφυλάξουμε το έργο.
«Θεωρών ότι θα βρεθεί μία λύση και πιστεύω ότι η λαϊκή θα επιστρέψει. Αν δεν τηρηθούν οι όροι θα πρέπει να σκεφτούμε την περίπτωση η λαϊκή να μεταφερθεί κάπου αλλού» είπε.