Η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Καρδίτσας πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια. στους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Προαστίου, στους εργαζόμενους του εργατικού κέντρου Καρδίτσας, στους εκπαιδευτικούς και γονείς του Δημοτικού σχολείου Καρποχωρίου, από τους διασώστες Νικόλαο Δήμο, Κρόκη Μιχάλη, Γιαννάκα Μαρία, Ιωάννη Βούζα, Γεωργιο Μπούκη Δημήτριο Μακρή και Ηλία Δήμο.

Τα πεδία που επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και οι εργαζόμενοι ήταν:

• Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)- Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

• Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα (Λαβή Heimlich)

• Πρώτες βοήθειες/Λιποθυμία

• Επιληπτική Κρίση-Αντιμετώπιση

Οι πρώτες βοήθειες, είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του συμβάντος, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον πόνο του και να προλάβουμε τυχόν επιδείνωση της κατάστασής του.