Παλαιό Δημαρχείο, πινακοθήκη και αποκαταστάσεις στην πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Καρδίτσας

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και

καταστροφών στο Δήμο Καρδίτσας από τη θεομηνία Daniel» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 102647/28.11.2023/7331 πρόσκλησης του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
Πρόκειται για τα εξής υποέργα τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα:

– Υποέργο 1 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Παλαιό Δημαρχείο Καρδίτσας» με προϋπολογισμό 260.000 ευρώ.

– Υποέργο 2 με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών Στη Δημοτική πινακοθήκη Καρδίτσας»

με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ.

– Υποέργο 3 με τίτλο «Απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων» με προϋπολογισμό 310.000 ευρώ το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.