Σε συζητήσεις μεταξύ των δημοτών εάν η Καρδίτσα αδικείται με τον τωρινό αριθμό σχολών, οι περισσότεροι έφερναν στο νου την καλή κάποτε λειτουργία της Σχολής Νηπιαγωγών και τις προοπτικές που παρείχε σε ακαδημαϊκό, αλλά και τοπικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη Σχολή πρόσφερε ζωή στην πόλη, την οποία όμως έχασε η Καρδίτσα τη δεκαετία του ‘80. Έτσι, η Σχολή κατέληξε ως τμήμα στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Βόλο.

Ωστόσο, παρότι είχε προχωρήσει τότε η μεταρρύθμιση, αδικημένη από την όλη υπόθεση είχε κριθεί η Καρδίτσα, γι’ αυτό σε κάθε συζήτηση σχετικά με τη φοιτητική ζωή στην πόλη η ανάμνηση της Σχολής Νηπιαγωγών είναι η πρώτη ιδίως στο μυαλό των παλαιοτέρων.

Δ.Γ.