Παραλαβή μελετών για τις γέφυρες σε Φυλακτή και Καριτσιώτη

Την οριστική παραλαβή δύο μελετών για την κατασκευή γεφυρών στη Φυλακτή και στον Ποταμό Καριτσιώτη ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστηρα.

Η μελέτη στη Φυλακτή αποτελείται από:
i. Μελέτη Υδραυλικών Έργων
ii. Τοπογραφική μελέτη
iii. Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη
iv. Περιβαλλοντική Μελέτη
v. Στατική Μελέτη
vi. Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων
vii. ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η μελέτη στον Καριτσιώτη αποτελείται από:
i. Μελέτη Υδραυλικών Έργων
ii. Τοπογραφική μελέτη(αποτύπωση)
iii. Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη
iv. Περιβαλλοντική Μελέτη
v. Μελέτη Τεχνικών Έργων-Γέφυρας
vi. Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων-οδού
vii. ΣΑΥ-ΦΑΥ