Παραμεγδόβιος: Προχωρούν οι τεχνικές μετρήσεις για τη μελέτη του τμήματος Νεράιδα - γεφύρωση Μέγδοβα

  Απαιτείται μελέτη οδοποιίας από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για τη σύνδεση Καρδίτσας- Καρπενησίου

  Την ολοκλήρωση του έργου στο χωρικό τμήμα του Ν. Καρδίτσας που αφορά την ασφαλή οδική σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι (παραμεγδόβιος δρόμος) προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  Ήδη έχουν αρχίσει οι τεχνικές εργασίες για τη μελέτη του έργου, το οποίο αφορά το τμήμα από τη Νεράιδα έως και τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Η εργολήπτρια εταιρεία που έχει αναλάβει τη σύνταξη και παράδοση της μελέτης έως τον Δεκέμβριο, προχωρά σε τεχνικές μετρήσεις.
  Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1 χλμ περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει την Καρδίτσα με τον ν. Καρπενησίου διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η διέλευση από τον ποταμό πραγματοποιείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή.

  Έτσι, η υπό μελέτη οδός, αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα.
  Προϋπόθεση, για τη διανομαρχιακή σύνδεση του ν. Καρδίτσας με το ν. Ευρυτανίας, ώστε η οδός που δρομολογείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μην οδηγείται σε αδιέξοδο από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, είναι να εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο τη σύνδεση της γέφυρας του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι.