Παραμένει χαλασμένη

Χαλασμένη και έχοντας πάρει κλίση παραμένει η κολώνα φωτισμού στην οδό
Ταυρωπού, πριν τη διασταύρωση με την οδό Καραϊσκάκη.

Η κολώνα βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατάσταση μετά από τροχαίο πριν εβδομάδες, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια επισκευής ή αντικατάστασης.

Οι αρμόδιοι ας μεριμνήσουν το συντομότερο προτού η κολώνα πέσει και προκληθεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
Κ.Π.