Στο τομεακό πρόγραμμα του Υπ. Υποδομών η αποκατάσταση των ζημιών από τις κατολισθήσεις στην Αγία Μαρίνα Λίμνης Πλαστήρα

Την Ένταξη της Πράξης «Δ.Κ.Α. για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Δεκεμβρίου 2020 στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Δ. Κ. Καρίτσης Δολόπων του Δ. Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας της Π. Θεσσαλίας καθώς και δαπάνες μετακίνησης μηχανικών» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20212025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 496.792 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ