Οι καλλιέργειες συνεχίζουν να… διψούν στην περιοχή του Ερμητσίου, με την αγωνία και τον
προβληματισμό στις τάξεις των αρδευτών να χτυπά κόκκινο!

Παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν μετά την αγροτική διαμαρτυρία που έγινε την περασμένη εβδομάδα, λύσεις δεν έχουν δοθεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι καλλιέργειες σε έκταση 5.000 στρεμμάτων λόγω έλλειψης αρδευτικού νερού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα