Σε λειτουργία έχουν τεθεί πέντε αρδευτικές γεωτρήσεις στο Δήμο Μουζακίου, καθώς ολοκληρώθηκαν σε διάστημα περίπου τριών μηνών οι εργασίες αντικατάστασης- ανόρυξης.

Οι εργασίες προϋπολογισμού 70.000 ευρώ αφορούσαν αντικατάσταση υφιστάμενων γεωτρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»: α) στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Παμίσου, β) στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Παμίσου, γ) στη θέση «ΓΚΙΓΚΕΡΙΑ ΜΙΚΡΗ» της Τ.Κ. Χάρματος της Δ.Ε. Ιθώμης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα