Παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Χαρίτου

    Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος στην οδό Χαρίτου στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών για την μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

    Με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, η παράταση ισχύει από την Κυριακή 29 Μαΐου έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου και αφορά το τμήμα μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Ιεζεκιήλ.

    Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης, θα διεξάγεται μέσω των πλησιέστερων κάθετων οδών και από τις διασταυρώσεις από τις οποίες επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.