Παράταση στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου - 5ου Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου

Tη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου- 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η παράταση, που δόθηκε μετά από αίτημα του ανάδοχου, ισχύει μέχρι τις 30-08-2022. Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση για τους εξής λόγους: Η καθημερινή λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος δεν επιτρέπει την εκτέλεση των εναπομεινασών εργασιών (καθαίρεση παλαιών μαρμαροποδιών, τοποθέτηση νέων,αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών) με τους συνήθεις ρυθμούς εργασίας, δεδομένου ότι αφενός, εργασίες μπορούν να εκτελεστούν μόνον μετά τις 2.00 μ.μ. (14.00 ) κάθε μέρα και αφ’ ετέρου ότι, λόγω της λειτουργίας του διδακτηρίου πρέπει οι παραπάνω αναφερθείσες εργασίες να αποπερατωθούν πλήρως σε κάθε αίθουσα και στην συνέχεια ο χώρος πρέπει να παραδοθεί καθαρός και λειτουργικός για την επόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να μην ξεκινούν εργασίες σε κάποιο χώρο που δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.

Δεδομένου ότι έως στις 30-6-2022 ήτοι για 40 ημέρες, στο κτιριακό συγκρότημα διεξάγονται οι απολυτήριες και στην συνέχεια οι πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.