Παράταση στο έργο προμήθειας και τοποθέτησης σωλήνων άρδευσης στο Δήμο Μουζακίου

Tη χορήγηση 1ης παράτασης  στην προθεσμία υλοποίησης του έργου προμήθειας και τοποθέτησης σωλήνων αρδευτικού δικτύου ορεινων οικισμών στο Δήμο Μουζακίου για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του Ιανού ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τις 3 Ιουλίου. Η παράταση ζητήθηκε διότι σύμφωνα με τον ανάδοχο υπάρχουν «μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών από τις προμηθεύτριες εταιρείες» και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη προμήθεια των σωλήνων και η ολοκλήρωση της εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του έργου.