•Θα αποστείλει τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΑΓΜΕ

Τα αποτελέσματα μελέτης που συνέταξε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για τα κατολισθητικά φαινόμενα στο Καλλίθηρο, το Καταφύγι και τη Νεράιδα θα αποστείλει ο Δήμος Καρδίτσας στο υπουργείο Υποδομών ζητώντας την χρηματοδότηση και υλοποίηση των προτεινόμενων από τη μελέτη παρεμβάσεων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα