Ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά το σύστημα τηλεδιαχείρισης αυτόματης άρδευσης παρόχθιων με χρήση προπληρωμένης κάρτας προωθεί ο Δήμος Παλαμά.

Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει ως «πιλότος» ενός μεγαλύτερου έργου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά την πλειοψηφία των παρόχθιων στο Δήμο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα