Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής προχωρούν οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση και την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα)» προϋπ. 6.650.000,00 ευρώ.

Ένα έργο πάγιο αίτημα των κατοίκων της ορεινής Αργιθέας και όχι μόνο παίρνει το δρόμο της υλοποίησής του. Όταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας επισκέφτηκε την ορεινή Αργιθέα στις 19 Φεβρουαρίου 2024 τέθηκε από όλους τους αιρετούς (νυν και πρώην) και τους κατοίκους της περιοχής για πολλοστή φορά, το θέμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου.

Ο κ. Κουρέτας, παρατηρώντας την περιοχή από το σημείο που τελειώνει η άσφαλτος και ξεκινάει ο χωματόδρομος προς Ρόγκια (γέφυρα Μπρίτσιου), δήλωσε ότι:  «Η νέα Περιφερειακή αρχή δρομολογεί τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος έως Ρόγκια και ορίων ν. Ευρυτανίας (6 χλμ), που ήδη έχει καθυστερήσει».

Το έργο έχει μεγάλη ιστορία. Αρκεί να αναφερθεί μόνο, ότι η μελέτη του έργου εντάχτηκε στο πρόγραμμα «Πίνδος», το 2008 και με αποφάσεις της νομαρχιακής επιτροπής έργων έγινε η δημοπράτηση και η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 2010.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενης οδού, μήκους περίπου 6.2 χλμ. και πλάτους 5 μ. χωρίς ιδιαίτερη υποδομή, που αποτελεί υπεραστική, διανομαρχιακή οδό καθώς συνδέει τον Ν. Καρδίτσας με τον Ν. Ευρυτανίας.

Το έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και αποτελεί όριο με περιοχή οικολογικού ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα περιοχή Natura με ονομασία «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου». Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχουν δυνατότητες μεγάλης βελτίωσης της χάραξης οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Στο προτεινόμενο νέο έργο περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά, Σήμανση και σχεδιάστηκαν υδραυλικά έργα αποστράγγισης και απαγωγής ομβρίων υδάτων.

Το έργο στοχεύει όπως ήδη αναφέρθηκε, στη βελτίωση της οδικής διασύνδεσης περιοχής-οικισμών Αγράφων, στη Διαπεριφερειακή οδό που συνδέει το Δήμο Αργιθέας με το Δήμο Αγράφων Στερεάς Ελλάδας, με άρση της επικινδυνότητας και της μη δυνατότητας διέλευσης που καταγράφονται κατά χρονικές περιόδους.

Σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση, η κατασκευή του εν λόγω δρόμου θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο άνετη και ασφαλή σύνδεση με τους Νομούς Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης,  θα έχει θετικές συνέπειες στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.

Τέλος, το έργο δε θα αλλοιώσει τη βιοποικιλότητα, το έδαφος, τα ύδατα και το τοπίο, εν αντιθέσει “Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα διευκολύνει την πρόσβαση και την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή”, όπως δήλωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Κώστας Τέλιος.