Πεντάμηνη παράταση για το έργο βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας

Παράταση στην προθεσμία του έργου βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας – ανάδειξη των αθλητικών χώρων ενέκρινε σήμερα (18/6) η Δημοτική Επιτροπή του Δημου Καρδίτσας.
Η παράταση δίνεται μέχρι τις 30-04-2025 σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 630.000,00 ΕΥΡΩ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 452.946,67 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την 13-11-2023,η προθεσμία περάτωσης του
έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε την 12-11-2024.
Η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου ζητήθηκε από τον ανάδοχο για τους εξής λόγους:
– Ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά, βάσει χρονοδιαγράμματος, μέχρι σήμερα έχουν
εκτελεστεί ελάχιστες εργασίες προετοιμασίας,ως επίσης και τοπογραφικές εργασίες,και η
καθυστέρηση εκτέλεσης-έναρξης εργασιών, οφείλεται στους εξής λόγους:
α)στη διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου στα γήπεδα που θα γίνουν
παρεμβάσεις,που καθιστά αδύνατη την καθαίρεση περιφράξεων μέχρι τη λήξη τους
(μέσα ή τέλη Μαίου)
β)δυσμενείς καιρικές,χειμερινές συνθήκες.