Πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για την «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας, Βόλου, νέας πτέρυγας Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα