Πέντε προτάσεις από το Ν. Καρδίτσας ύψους 2,7 εκ ευρώ εντάσσονται στην αγροτική οδοποιία

Πέντε προτάσεις στήριξης από τους Δήμους Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Παλαμά και Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκ ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας. Σε όλη τη χώρα εντάσσονται 208 προτάσεις στήριξης, συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού 114.611.690,33 ευρώ.

Οι προτάσεις αφορούν:
Δήμος Αργιθέας
– Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση (Ανθηρό, Κουμπιρανά, Βραγκιανά) 500.000 ευρώ
– Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Λεοντίτο, Πετρίλο, Κουμπουριανά) 500.000 ευρώ
Δήμος Λ. Πλαστήρα
– Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας 499.700 ευρώ
Δήμος Παλαμά
-Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 500.000 ευρώ
Δήμος Καρδίτσας
– Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καρδίτσας, 750.000 ευρώ
Πιο αναλυτικά, αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων μετά τους διοικητικούς ελέγχους στις αιτήσεις για την αγροτική οδοποιία (Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020).

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν, εντάσσονται στο πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας 208 προτάσεις στήριξης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 114.611.690,33 ευρώ.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ανωτέρω αιτήσεων στήριξης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.