Περιβαλλοντική συνείδηση...

Πυκνώνουν οι δράσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια συνείδησης των νεαρών ατόμων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κάθε σημερινή δράση δεν προσδοκά μονάχα να πληροφορήσει τον πολίτη σχετικά με το διαχωρισμό των υλικών στους κάδους ανακύκλωσης, αλλά επικεντρώνεται και στα ενδιαφέροντά μας, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται εξίσου από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καρδίτσας διοργάνωσε δράσεις όσον αφορά την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και παπουτσιών σε δημόσια σχολεία της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των ατόμων ήδη από τη νεαρή τους ηλικία.

Γίνονται υπεύθυνοι προς την προστασία του περιβάλλοντος, μαθαίνουν εξίσου να είναι συγκρατημένοι με την ατελείωτη διάθεση κατανάλωσης προϊόντων που κατά καιρούς κατακλύζει το νου του ανθρώπου.
Δ.Γ.