Πήρε ΦΕΚ το Πολυδύναμο Ιατρείο Πεζούλας

Δημοσιεύθηκε και επίσημα στο ΦΕΚ με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών ο χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Πεζούλας, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.), με έδρα την Κοινότητα Πεζούλας και περιοχή ευθύνης την έδρα του και τις Κοινότητες Κρυονερίου, Νεοχωρίου, Φυλακτής και Κερασιάς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο θα στεγάζεται στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Νεβρόπολης όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση την υπουργική απόφαση, συστήνονται οι εξής θέσεις:
– 2 θέσεις Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων ΕΣΥ Ειδικότητα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
– 1 θέση Ειδικότητα Παιδιατρικής

– 1 θέση Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής

– 1 θέση Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριων Υγείας

– 1 θέση Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Παράλληλα καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Σοφάδων. Συγκεκριμένα καταργούνται :

– 2 θέσεις Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων ΕΣΥ Άνευ Ειδικότητας στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου και στο κέντρο Υγείας Σοφάδων 1 θέση Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων ΕΣΥ Άνευ Ειδικότητας, 2 θέσεις Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριων Υγείας και μία θέση

Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας