Στις 26 Μαΐου οι δημότες στο Ν. Καρδίτσας καλούνται να ψηφίσουν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τα πράγματα είναι απλά στις περιφερειακές εκλογές, όπου ο πολίτης θα ψηφίσει υποψηφίους μόνο από την περιφερειακή του ενότητα. Οι ψηφοφόροι, στον συνδυασμό που θα επιλέξουν για την Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς στους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους της αρεσκείας τους.

Σε ότι αφορά τους Δήμους, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη.

Δήμος Καρδίτσας

– Στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρού, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες- εκλογικές περιφέρειες του Δήμου (Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης). Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Καρδίτσας μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων ( Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης) του Δήμου Καρδίτσας.

-Στις Δημοτικές Ενότητες Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό στη Δημοτική Ενότητα- εκλογική περιφέρεια που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Ιτάμου μπορεί να ψηφίσει έναν υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια της Δ.Ε Ιτάμου και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων ( Καρδίτσας, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης) του Δήμου Καρδίτσας.

Δήμος Σοφάδων

-Στις Δημοτικές Ενότητες Άρνης, Σοφάδων και Ταμασίου, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Άρνης μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Σοφάδων, Ταμασίου, Ρεντίνης, Μενελαϊδας) του Δήμου Σοφάδων.

-Στις Δημοτικές Ενότητες Ρεντίνας και Μενελαϊδας, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως ένα σταυρό, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Ρεντίνας μπορεί να ψηφίσει έναν υποψήφιο και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Μενελαϊδας, Άρνης, Σοφάδων και Ταμασίου) του Δήμου Σοφάδων.

Δήμος Αργιθέας

-Στις Δημοτικές Ενότητες Ανατολικής Αργιθέας, Αργιθέας και Αχελώου, οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν έως τρεις σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Αχελώου μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στην εκλογική περιφέρεια της Δ.Ε Αχελώου και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο είτε της Δ.Ε Αν. Αργιθέας, είτε της Αργιθέας.

Δήμος Λ. Πλαστήρα

– Όπως συμβαίνει στο Δήμο Αργιθέας, ομοίως και στο Δήμο Λ. Πλαστήρα. Στις Δημοτικές Ενότητες Νεβρόπολης Αγράφων και Πλαστήρα οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν έως τρεις σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο της άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Νεβρόβολης μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο της Δ.Ε Πλαστήρα. Το ίδιο και αντιστρόφως.

Δήμος Μουζακίου

-Ομοίως και στο Δήμο Μουζακίου. Στις Δημοτικές Ενότητες Ιθώμης, Μουζακίου και Παμίσου, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρους στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψηφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Ιθώμης μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (Παμίσου, Μουζακίου) του Δήμου Μουζακίου.

Δήμος Παλαμά

– Ομοίως και στο Δήμο Παλαμά. Στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου, οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Παλαμά μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (Σελλάνων, Φύλλου) του Δήμου Παλαμά.

Τέλος, όσον αφορά τις κοινότητες, οι πολίτες μπορούν να σταυροδοτήσουν έως δύο υποψηφίους συμβούλους για συμβούλια άνω των 300 κατοίκων. Για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων, ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έως έναν μόνο σταυρό, υπέρ του υποψηφίου προέδρου της προτίμησής του.