Ένα έργο ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων και βιοαποβλήτων μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από
δύο χρόνια από τη δημοτική αρχή για την δημιουργία «πράσινου σημείου» είχε θετική έκβαση, καθώς ήδη η διαχειριστική αρχή ενέταξε προς χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. τη σχετική πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος.

Η κατάθεση της πρότασης έγινε μετά από μαραθώνια προσπάθεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Σωτ. Αντωνίου, των στελεχών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου και της ΠΑΔΥΘ ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔΑΕ)

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα