Άγονος κρίθηκε εκ νέου ο διαγωνισμός για το έργο της αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου στο νέο Δημαρχείο Καρδίτσας και της αισθητικής σύνδεσης με το άλσος του Παυσιλύπου, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από ενδιαφερόμενο!

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα