Προχωρά η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων από τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων από τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας στις απολήξεις του δικτύου (τελικοί καταναλωτές) και την ένταξη των μετρούμενων τιμών στο υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει ο Διευθυντής της Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ κ. Ζαγορίτης Αχιλλέας προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 24.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και άλλων συναγερμών που συνδέονται με κρίσιμες καταστάσεις σε υδροληψίες του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζαγορίτης μιλώντας στο Νέο Αγώνα, έχουν ήδη τοποθετηθεί περίπου 2.000 ψηφιακά υδρόμετρα στις οδούς Τζέλλα, Αλλαμανή, Τρικάλων και 18ης Αυγούστου.

Στόχος της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ μεταξύ άλλων:

• να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά,

• να παρέχει στους καταναλωτές εξελιγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.