Ένα από τα μεγαλύτερα έργα – ΣΔΙΤ στο χώρο της ύδρευσης έχει στα σκαριά το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του Φράγματος Ενιπέα στη θέση Παλιοδερλι στην περιοχή της Σκοπιάς στα Φάρσαλα.

Το έργο θεωρείται ως ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για τη Θεσσαλία καθώς εκτιμάται πως θα
λύσει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης της πόλης των Φαρσάλων, όπως και 31 οικισμών των
4 άλλοτε καποδιστριακών δήμων της επαρχίας (Φαρσάλων, Ενιπέα, Πολυδάμαντα και Ναρθακίου).

Με το νερό που θα συγκεντρώνεται στον ταμιευτήρα του φράγματος θα μπορεί να αρδεύει πλέον των 100.000 στρεμμάτων καλλιεργούμενης γης, όχι μόνο του ΤΟΕΒ Φαρσάλων, αλλά και των ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και Τιτανίου Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»