Ογδόντα χρόνια μετά το κάψιμο των χωριών της Λίμνης Πλαστήρα από τους Ιταλούς και Γερμανούς το 1943, με εισήγηση του δημάρχου κ. Παναγιώτη Νάνου, προωθείται η αναγνώριση ως Μαρτυρικός Δήμος και ένταξη στο υπάρχον Δίκτυο Πόλεων.

Επίσης με άλλη εισήγηση του δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την «Κήρυξη του 2023 Έτους Τιμής και Μνήμης Ολοκαυτώματος των κοινοτήτων Λίμνης Πλαστήρα από τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές το 1943, χαρακτηρισμός του 2023 έτους Ειρήνης, Συμφιλίωσης και Εθνικής Ομοψυχίας».

Οι δύο εισηγήσεις ήταν να συζητηθούν την Τρίτη 24/1/2023, αλλά αναβλήθηκαν λόγω μη προσέλευσης της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα