Προς δημοπράτηση οδεύει η μελέτη της αρχιτεκτονικής ανάπλασης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου «Λουμάκη» στην Καρδίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας προχώρησε πρόσφατα στον καθορισμό των όρων διακήρυξης της μελέτης, εκτιμώμενης αξίας 791.075,04 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα