Προς δημοπράτηση οι παρεμβάσεις για το open mall στο Δήμο Καρδίτσας

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο των παρεμβάσεων αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στο Δήμο Καρδίτσας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 790.000 ευρώ και καθόρισε τους όρους δημοπράτησης.

Επίσης ενέκρινε τις μελέτες (αρχιτεκτονική- στατική- Η/Μ- άρδευσης- αποχέτευσης) του
έργου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα