Προς δημοπράτηση το έργο της ενίσχυσης της υποδομής ακαθάρτων στη δημοτική κοινότητα Παλαμά

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων- ενίσχυση έργων υποδομής αποχέτευσης ακαθάρτων στη δημοτική κοινότητα Παλαμά, προϋπολογισμού 154.132 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, στο πλαίσιο της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού».