Προς ολοκλήρωση οδεύει η μελέτη της παράκαμψης των Σοφάδων με πέντε κόμβους, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει εκπονηθεί έως τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Για τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης είχε δοθεί 3η παράταση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος. Προβλεπόταν έως αρχές του έτους 2023, με απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα