Το νέο πλαίσιο για την εξισωτική αποζημίωση θα ισχύσει από το φετινό ΟΣΔΕ, με τους δικαιούχους να πρέπει να θεωρούνται ενεργοί αγρότες με βάση το νέο ορισμό και να είναι σε θέση να ακολουθούν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που αφορούν τη βασική ενίσχυση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα