Κλειστός θα παραμείνει για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα, ο δρόμος Μουζακίου-Ανθο-
χωρίου-Κερασιάς-Λίμνης Πλαστήρα μετά τη σχετική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από τον “Ιανό” ενώ η κατάστασή του επιβαρύνθηκε σημαντικά μετά και τον “Διομήδη”. Από τα τέλη Νοεμβρίου παραμένει κλειστός γεγονός που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τόσο των προέδρων των συγκεκριμένων χωριών όσο και κατοίκων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα