Προς την ολοκληρωτική κατάργηση των άµεσων ενισχύσεων στην επιλέξιµη έκταση και την αντικατάστασή της από καθεστώτα που θα ανταµείβουν τους αγρότες για την «παροχή δηµοσίων αγαθών», κινείται η ατζέντα της Γερµανίας στα περιθώρια των συζητήσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο Ευρώπης για την ΚΑΠ µετά το 2027.

Σε αυτήν την πρόταση µάλιστα ψάχνει συµµάχους και ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση µε χώρες που έχουν «κοινό όραµα» όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Η Κοµισιόν αναµένεται να ανοίξει τα χαρτιά της για τις σκέψεις που κάνει για τη διαµόρφωση των νέων κανονισµών στις αρχές του νέου έτους σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Euroactiv, ενόψει και των ευρωεκλογών το Μάιο του 2024 οι οποίες θα αλλάξουν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και θα τερµατίσουν τη θητεία του υπουργικού συµβουλίου της Επιτροπής υπό την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πρώτη γεύση από τα eco-schemes που έχουν ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις

Είναι γεγονός πως από την τρέχουσα ΚΑΠ οι αγρότες έχουν πάρει ήδη µία πρώτη γεύση από τη µεταστροφή των άµεσων ενισχύσεων σε επιδοτήσεις µε αντάλλαγµα «δηµόσια αγαθά» και κυρίως µε την προστασία του περιβάλλοντος, προσανατολισµό που ενσωµατώνουν τα eco-schemes τα οποία παρεµπιπτόντως έχουν ξεσηκώσει µεγάλες αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η ιδέα αυτή της Γερµανίας δεν είναι καινούργια. Το 2020, το γερµανικό υπουργείο Γεωργίας (BMEL) ενόψει της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ 2023-2027 είχε προωθήσει ατζέντα για την ολοκληρωτική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µέχρι το 2030 σε συνδυασµό µε τη γενναία µεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα διαρθρωτικά Προγράµµατα της ερχόµενης ΚΑΠ. Η ατζέντα αυτή είχε βασιστεί στην έκθεση «Σχεδιάζοντας µια αποτελεσµατική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το κλίµα στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2020» της γνωµοδοτικής επιστηµονικής επιτροπής (WBAE) του γερµανικού υπουργείου που ανέφερε ότι όποιο κράτος-µέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτή θα γίνεται µόνο µε εθνικά κονδύλια, ώστε οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν στους φορολογούµενούς τους για την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων.

∆ιεκδίκηση µεγαλύτερου προϋπολογισµού για τη νέα περίοδο

Για ένα πιο φιλόδοξο µπάτζετ αγροτικής πολιτικής τη νέα περίοδο, έχει ξεκινήσει να πιέζει από την πλευρά του ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι για την αντιµετώπιση «µελλοντικών κρίσεων» όπως αυτή του κλίµατος. Φυσικά ο ίδιος ενδεχοµένως να µην βρίσκεται καν στην ίδια θέση (λόγω της αλλαγής της σύνθεσης της Επιτροπής το 2024) ωστόσο έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει πως «µε έναν προϋπολογισµό της ΚΑΠ 0,4% του ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν), δεν θα είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η γεωργία σε αυτή τη µεγάλη κρίση». Ο κ. Βοϊτσεχόφσκι θα προετοιµάσει επίσης ένα σχέδιο φέτος για την Επιτροπή της ΕΕ για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο που διαδραµατίζει η Ευρώπη στην παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι αυτό το σχέδιο θα τροφοδοτήσει την επόµενη ΚΑΠ µετά το 2027.

Τροποποιήση στρατηγικών σχεδίων

Προς το παρόν πάντως τα κράτη-µέλη ασχολούνται αυτό το διάστηµα µε τις τροποποιήσεις στα στρατηγικά τους σχέδια τα οποία θα κατατεθούν το ερχόµενο φθινόπωρο. Στη Γερµανία για παράδειγµα ήδη αποφασίστηκε η δυνατότητα αύξησης της ενίσχυσης κατά 30% στα eco-schemes εφόσον περισσεύουν κονδύλια και αλλαγές στο θεσµικό τους πλαίσιο για να είναι πιο ελκυστικά για τους αγρότες. Σηµειώνεται πως εκεί, η απορρόφηση ήταν στο 60% των διαθέσιµων πόρων. Η χώρα µας προφανώς ακόµη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της και ούτε πρόκειται µε βάση την εµπειρία από
το πώς καταρτίστηκε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Και να ήθελαν πάντως οι αρµόδιες αρχές δεν µπορούνε, καθώς ακόµη η διαδικασία των αιτήσεων ΟΣ∆Ε βρίσκεται στην αρχή, ενώ δεν υπάρχει καµία εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι δικαιούχοι των ενισχύσεων σχετικά µε την απορρόφηση των eco-schemes. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές θα αφορούν πάντως και τις συνδεδεµένες.

Πηγή: agronews