Ο Δήμαρχος Μουζακίου υπέγραψε σύμβαση με ανάδοχο εργολάβο για την εκτέλεση
του σημαντικού έργου: «Αναβάθμιση υποδομών Δ.Ε. Ιθώμης», με προϋπολογισμό 92.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης των υποδομών σε οικισμούς της Δ.Ε Ιθώμης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα