Προς υλοποίηση το έργο που αφορά την ύδρευση σε Μαγουλίτσα και συνοικισμό Γεωρ. Καραϊσκάκη

Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της αντικατάστασης αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Μαγουλίτσας και συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη – κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φανης Στάθης υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 830.188,89 ευρώ (αρχικός προϋπολογισμός 1.748.400 ευρώ και έκπτωση 52,52%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Τρίτσης» και αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτυών ύδρευσης – διανομής και των ιδιωτικών παροχών στη Μαγουλίτσα και τον συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη. Επίσης προβλέπει την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης κοντά στον οικισμό Γ. Καραϊσκάκη με την κατασκευή νέου αγωγού προς την δεξαμενή του οικισμού. Ο νέος αυτός αγωγός θα λύσει το πρόβλημα που παρατηρούνταν με την ανεπάρκεια νερού ιδίως τους θερινούς μήνες σε ώρες αιχμής, καθώς η δεξαμενή τροφοδοτούνταν από αγωγό του Μαυρομματίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.