Προς υλοποίηση

Προς υλοποίηση οδεύει το έργο των παρεμβάσεων βελτίωσης των κτιρίων και των αύλειων χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας, αρχικού προϋπολογισμού 748.000 ευρώ. Οι διαδικασίες του έργου έχουν δρομολογηθεί, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο. Ο οικονομικός φορέας που προέκυψε ως προσωρινός ανάδοχος, προσέφερε μέση έκπτωση 26,40%.

Κ.Π.