Στην έκδοση νέων προσκλήσεων συνολικού ύψους 306.058.870 ευρώ το έτος 2024 οδηγεί ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Πρόκειται για έργα και δράσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητας του νέου προγράμματος «Θεσσαλία 2021 – 2027» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, για το περιβάλλον και την ανθεκτικότητα, για τη βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας, για υποδομές και δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και για Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις.

«Το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 είναι μια μεγάλη εθνική προσπάθεια για τον άνθρωπο. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο που έχουν οι Περιφέρειες στη διάθεσή τους για την οικονομική ανάταξη και την κοινωνική ευημερία με ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις.

Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας προγραμματίσαμε την έκδοση νέων προσκλήσεων για την καινοτομία, την έρευνα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την υγεία, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα κ.α. Στόχος είναι οι δικαιούχοι φορείς να είναι ενήμεροι και να προετοιμαστούν έγκαιρα ώστε τα έργα να προχωρήσουν με ταχύτητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Προγραμματισμός προσκλήσεων έτους 2024 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-2027

1.Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

2.Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα

3.Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας

4Α. Υποδομές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

4Β. Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας

5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις