Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Μπέλεϋ Πετρωτού

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας «Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρίνας στη γέφυρα μπέλεϋ Πετρωτού» επί της γέφυρας Μπέλεϋ Πετρωτού στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Άρτας κατά τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: Από την Τρίτη (26/03/2024) έως και την Παρασκευή (05/04/2024) και συγκεκριμένα: -Από 08:00΄ έως 13:00΄ ( εκτέλεση εργασιών-γέφυρα κλειστή) -Από 13:00΄ έως 13:30΄ (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή) -Από 13:30΄ έως 18:00΄ (εκτέλεση εργασιών – γέφυρα κλειστή) -Από 18:00΄ έως το επόμενο πρωί (διακοπή εργασιών – γέφυρα ανοικτή) Ανωτέρω διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και όχι για το Σαββατοκύριακο 30-31.03.2024.
259084

Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.