Προσωρινοί ανάδοχοι για δύο έργα καθαρισμού ποταμών στο Ν. Καρδίτσας

Στην ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για δύο έργα καθαρισμού ποταμών προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών του έργου  καθαρισμού ρεμάτων ορεινής και πεδινής λεκάνης ποταμού Καλέντζη και προχώρησε στην ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου με συνολική αξία προσφοράς 1.708.100 ευρώ.

Επίσης ενέκρινε το από 3-04-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών του έργου καθαρισμού δευτερευόντων κλάδων του Φαρσαλίτη στην περιοχή του Δήμου Σοφάδων, προχωρώντας στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με συνολική αξία προσφοράς  824.998,35€ ευρώ.