Παράταση στο έργο της ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου Καρδίτσας - επανάληψη του διαγωνισμού για εργασίες στον Ενιπέα ποταμό

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

“Πράσινο φως” στην παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου στην Καρδίτσα («παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη») ανάψε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό  εκ ευρώ και η παράταση ισχύει μέχρι μέχρι 15-11-2023, «με αναθεώρηση» για τις υπολειπόμενες εργασίες.

Το σκεπτικό της απόφασης εδώ.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ματαίωση της διαδικασίας της σύμβασης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων και ανακατασκευή τεχνικού στην περιοχή ποταμού Ενιπέα Δ.
Παλαμά Καρδίτσας» και την επανάληψη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία.

Η απόφαση αναλυτικά εδώ