Δήμος Σοφάδων: Υποβολή πρότασης αναβάθμισης μονοπατιών - Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης από το "Τρίτσης" για αντισεισμικές δράσεις

Την αποδοχή της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα “Τρίτσης” του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΣΟφάδων.

Επίσης αποφάσισε την αποδοχή του ποσού 30.855,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την εκπόνηση των παρακάτω υποέργων:
α) Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Σοφάδων», πρ/σμού 15.747,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και
β) Υποέργο 2: «Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης», πρ/σμού 15.108,37 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».
Ενέκρινε την υποβολής αίτησης υπαγωγής της αντίστοιχης πρότασης με τίτλο:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» για ένταξη στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.